Bestuur

Disclaimer voor deze website : www.gstsa.be


GSTSA vzw is gehouden tot het integraal toepassen van de GDPR-wetgeving (25/05/2018)

behandeling van persoonsgegevens op deze website :

1 foto- en videomateriaal : wordt steeds anoniem gepubliceerd, behoudens expliciete goedkeuring door de betrokkene aan GSTSA

2 vermelding van naamsgegevens in rankings, klassementen, competitiegegevens,... : toegestaan door de betrokkene vanwege deelname eraan voor zover intern actief via GSTSA als speler


nooit gepubliceerde data : geboortedatum, geslacht, adres, contactgegevens worden nooit op deze website vermeld

elke betrokkene heeft steeds het recht om op eenvoudig en schriftelijk verzoek aan GSTSA het recht om persoonlijk vermelde gegevens te laten verwijderen


Het volledig privacybeleid van GSTSA vzw kan op aanvraag bekomen worden bij het bestuur.

Grensoverschrijdend gedrag


GSTSA gaat steeds voor de 100% integer beleid en verwacht van al zijn medewerkers en deelnemers hetzelfde, opdat onze vereniging een bron van gezond - in al zijn vormen - leven is


ons aanspreekpunt : het GSTSA-bestuur

onze richtlijnen : op basis van het Tennis Vlaanderen actieplan op clubniveau

Huishoudelijk reglement

voor GSTSA :

altijd én overal